ZERO GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG en GROEIVERSNELLING RESPECTCULTUUR:

Dit door de logica van het gedrag van de pleger en de logica van het gedrag van het slachtoffer te begrijpen en dit bespreekbaar te maken.

Dit door de logica tussen “Brain systems” en succesvol versterken van de respectcultuur te begrijpen en te kunnen toepassen.

Dit door op indringend niveau in periodiek teamoverleg grensoverschrijdend gedrag te bespreken met als doelen: geen angst maar veiligheid, geen demotivatie maar motivatie, niet rondcirkelen in piekeren maar heldere focus.

 

De kracht van
diagnose op basis van QUICK SCANS
Geen uitvoerige adviesrapporten. Maar QUICK SCANS waarmee u met uw medewerkers concreet aan de slag gaat met oplossingen, prioriteiten en concrete aanpak!

De kracht van
DUURZAAM ENERGIEKE
organisaties en teams
De training met inzichten en vaardigheden rond de “pushes” waarmee u de vitaliteit van uw organisatie of team voorspelbaar, duurzaam en succesvol kan versterken.

De kracht van
COACHING en zoektocht naar
verdiepende  balans
Onder uiterst deskundige en ervaren begeleiding:
Een veilig, niet tijdrovend, maar wel diepgaand avontuur in uw zoektocht naar verdiepende balans en uitstraling naar de medewerkers die u aanstuurt.