Specialist in kwaliteitsverbetering

                      Hoe vitaler de organisatie, hoe krachtiger zijn het
                      rendement en de kwaliteit van producten en/of diensten.
                      KrolConsult is erin gespecialiseerd om organisaties en
                      teams naar een hoger niveau van vitaliteit te laten
                      ontwikkelen.

                      Wij werken niet met uitvoerige analyserapporten. Op
                      basis van onze ervaring weken wij aan verdiepend
                      inzicht door toepassing van Quick Scans.

QUICK SCANS

  Op basis van drie QuickScans meten wij:
                     1. De mate van Teamvitaliteit.
                     2. De mate van de Cultuurbalans.
                     3. Teamdrijfveren en effect complementair werken

Focus en duurzame resultaten

  •   De uitkomsten van de scans worden direct door leiding en teamleden opgepakt.                                       

                    o Herkennen en erkennen.
                    o Wat willen wij behouden, verbeteren, loslaten?
                    o Opstellen plan van actie.
                    o Periodieke evaluatiemomenten.