Specialist in vitaliteitsgroei kwaliteitsverbetering

                      Hoe vitaler de organisatie, hoe krachtiger zijn het
                      rendement en de kwaliteit van producten en/of diensten.
                      KrolConsult is erin gespecialiseerd om organisaties en
                      teams naar een hoger niveau van vitaliteit te laten
                      ontwikkelen.

                      Wij werken niet met uitvoerige analyserapporten. Op
                      basis van onze ervaring weken wij aan verdiepend
                      inzicht door toepassing van Quick Scans.

QUICK SCANS

  Op basis van drie QuickScans meten wij:
                     1. De mate van Teamvitaliteit.
                     2. De mate van de Cultuurbalans.
                     3. Teamdrijfveren en effect complementair werken

Reduceren grensoverschrijdend gedrag en ontwikkelen groei van de respectcultuur                                 

                    o Begrijpen en herkennen van de werking van de drie menselijke drie breinlagen.
                    o Ontwikkelen teamgesprek met diepgang voor ratio en beleving grensoverschrijdend gedrag           
                    o Opstellen plan van actie en versterken respectcultuur.
                    o Periodieke evaluatiemomenten.