De Rode draad van geheimen van de managementboemerang

De organisatie
“Een organisatie is een verzameling mensen die (al dan niet in teamverband) producten maakt/ diensten aanbiedt voor andere mensen.” Mensenwerk dus! Het bijzondere van mensen is dat zij denken, voelen en doelen willen realiseren. Mensen willen iets betekenen en hun energie daarvoor inzetten.
Daarmee is een organisatie een dynamisch menselijk gebeuren. Zowel systemen, structuren, targets als emoties en gevoelens lopen gelijktijdig over en door elkaar heen. 

De Manager
Als het management goed met deze dynamiek om kan gaan en de managementboemerang op de juiste manier werpt, krijgen medewerkers energie van hun werk. Kunnen zich er ontwikkelen. Professioneel groeien. Met elkaar trots zijn op de producten die zij maken. De diensten die zij aanbieden.
Maar als het management niet goed met deze dynamiek om kan gaan en de worp van de managementboemernag een stevige misser is, krijgen medewerkers veel minder energie van hun werk. Kunnen zij ziek worden. Er cynisch over zijn. En zelfs, zoals bij de reorganisatie (2008-2010) van het France Télécom, er zelfmoord plegen.

Manager en formele status
Als het ook zo uit de hand kan lopen is managen dan zo moeilijk?
In principe niet.
De manager heeft een aanstelling om leiding te geven aan een organisatie. En heeft daarbij autoriteit en gezag bij het aansturen van de formele organisatie. Tezamen met de harde kant van de organisatie (structuren, processen, protocollen en andere formele afspraken en regels) is dit op zich een helder gedefinieerd gebied.
Maar het venijn kan er echter inzitten, dat “het organisatiesysteem” veel meer onderdelen en dynamieken kent, dan alleen maar het onderdeel “formele organisatie en harde kant”.

Er blijft nog een groot aantal onderdelen en dynamieken van de organisatie over waar de manager geen formele status en zeggenschap over heeft. Maar waar hij/ zij toch mee te maken krijgt. Het betreft:

  • De informele organisatie.
  • De zachte kant van de organisatie.
  • De bovengrondse organisatie dynamiek.
  • De ondergrondse organisatie dynamiek.
  • Positieve energiestromen in de organisatie.
  • Negatieve energiestromen in de organisatie.
  • De mate waarin de drie lagen van het menselijk brein bij management en medewerkers met elkaar samenwerken.

 

De kunst van managen is om ook al deze onderdelen en dynamieken, waar de manager geen formele status heeft, deel te laten gaan uitmaken van de formele organisatie, waar de manager wel formeel status heeft. Zodat wat met elkaar gecommuniceerd moet worden ook echt in open dialoog en op de inhoud met elkaar gecommuniceerd kan worden.