Training Museum geheimen: Jongleren met de werkelijkheid!

Kijken naar kunst roept emoties op: Mooi! Lelijk! Aangrijpend! Afstotend! Deze reacties zijn subjectief en zeggen alles over de manier waarop (in dit geval) een manager tijdens deze training naar kunst kijkt en kunst interpreteert. Welke geheimen ontdekt u in kunst? En wat zegt deze ontdekkingstocht over uw manier waarop u naar de wereld kijkt? Wat zegt dat over uw managementstijl en accenten die u legt? Wat zegt dat over uw vooroordelen en inzet van uw emoties? Museumgeheimen is een plezierige dag van leren en ontdekken. Een praktische dag ook om zonder waardeoordelen persoonlijk te ervaren.

Resultaten: Ik ben mij bewust hoe ik als manager naar de wereld kijk. Ik heb als manager een stuk van mijn onbewuste blootgelegd, zodat ik daar vanaf nu, bewust mee om ga. Ik heb ontdekt dat iedereen verschillend kijkt en ik niet anders ben dan een ander. Wij zijn als managers allemaal op onze eigen manier aan het zoeken, om de mensen die wij aansturen optimaal te inspireren.

Vragen: In hoeverre kijk ik objectief naar het functioneren van mijn team en in hoeverre subjectief.
Waar zit mijn positief gevoel naar het team dat ik aanstuur en waar zitten mijn irritaties?
Welke medewerkers heb ik moeite mee en waarom?
Ben ik mij bewust van de bril waarmee ik naar mijn organisatie kijk?

Doelen: U wordt zich op speelse wijze bewust:
o Van de manier waarop u naar uw organisatie en/of team kijkt.
o Van uw kracht, vooroordelen, uw eenzijdigheden en wat uw droom is.
o Van uw kracht naar uw medewerkers en van uw valkuilen.

Duur: 2 dagdelen.

Hoofddocent: Harm Krol: organisatieadviseur, gedragsdeskundige, interim manager.
Gastdocent: Greet Lhermitte: kunsthistorica en psychotherapeut.

Deze training wordt zowel in company als via een open opleiding gegeven.
Bij in company wordt met de opdrachtgever overlegd over de keus van een museum.

Voor verder informatie en data open trainingen:  info@krolconsult.nl  tel: 0651418560