1. Quick scan mate van “respectvol gedrag” binnen teams

Vitale teams staan voor efficiency, kwaliteit en professionele ontwikkeling

Waar staat u met de vitaliteitontwikkeling van uw team en waar wilt u naartoe? Hoe veilig ervaren de medewerkers het Team?
Vitaliteitbeleving zit niet alleen tussen de oren, maar kenmerkt zich vooral ook door emotionele beleving. Een groot aantal emotie gerelateerde vragen borrelt vanzelf op:
“Voel ik mij veilig tussen mijn collega’s? Voel ik oprechte rugdekking van mijn leidinggevende? Ervaart de leiding credit van de medewerkers? Zijn wij voelbaar geïnspireerd door de missie en visie van onze organisatie?”
1. Met de vitaliteitsscan brengt u met uw medewerkers de mate van vitaliteit van het team in kaart.
2. U ontdekt in welke mate er balans dan wel onbalans is in de vitaliteit beweging.
3. U ontdekt de wrijfpunten die de ontwikkeling naar meer vitaliteit blokkeren.
4. U bespreekt met elkaar waar prioriteiten aan gegeven moeten worden om gezamenlijk sterker te worden.
5. Door het opstellen en uitvoeren van een gemeenschappelijk plan van aanpak wordt de analyse direct vertaald naar concrete acties.
6. Na drie maanden vindt er een tussentijdse evaluatie plaats, waar ook het plan van aanpak wordt geactualiseerd.

Voor verdere informatie: info@krolconsult.nl tel: 0651418560

Achtergrondinformatie bij vitale en niet vitale teams
Vitaliteit van teams is belangrijk voor de kwaliteit van het werk, de resultaten, de mate van efficiënt werken, professionele groei en uitstraling naar de klanten.
De mate van vitaliteit van teams kan heel verschillend zijn.
o Zo zijn er teams die een sterke mate van vitaliteit uitstralen. Waar met plezier en grote motivatie gewerkt wordt. Waar extra energie ervaren wordt. Waar het leervermogen en de kwaliteit van het werk een gemeenschappelijke uitdaging is.
o Niet alle teams kennen deze uitbundigheid. Er zijn ook teams die minder, nauwelijks of geen vitaliteit uitstralen. Waar medewerkers en leiding elkaar in veel mindere mate motiveren. Waar de mate van werkplezier niet sterk tot wasdom komt. Waar het gevoel van “wij-zij” voorgrond is. Waar creatieve ontwikkeling van kwaliteit van het werk niet vanzelfsprekend van de grond komt

KrolConsult hanteert een continuüm waar 4 fasen van vitaliteit van een team onderscheiden worden. Een continuüm dat zich kenmerkt door twee uiteinden: Enerzijds de fase van overleven door een team en anderzijds de fase van uitbundige vitaliteitbeleving door een team. De ervaring leert dat de meeste medewerkers, qua beleving van vitaliteit van hun team, zich ergens tussen deze twee uitersten herkennen.

Vier fasen van mate van vitaliteit van een team