Optimale teamvitaliteit:

Grensoverschrijdend gedrag wordt zichtbaar en bespreekbaar in het teamgesprek!

Resultaten: preventie wordt versterkt. Helder inzicht in eisen te stellen aan sociale veiligheid. Slachtoffers worden mondiger. Grensoverschrijdende intenties van plegers nemen af. Respect voor elkaar wordt versterkt. De positieve beleving van de respectcultuur groeit.

Op basis van de theorie van de breinlagen worden kennis en begrip vergroot: “Waarom grensoverschrijdend gedrag? Waarom ook in organisaties? Waarom wordt dit door slachtoffers zo moeilijk gemeld? Waarom kunnen plegers dit dierlijk gedrag blijven vertonen? Waarom reageert “de top” gemakkelijk defensief op grensoverschrijdende berichten? Wat betekent het gesprek hierover voor de versterking van de “respect cultuur”. Wat gaan wij concreet aanpakken?

  • Zichtbaar maken start bij het inzicht in de “waarom” vraag.

De “wat en hoe acties” domineren vaak de aanpak van oplossingen. Dit terwijl de “waarom vraag” niet of onvoldoende beantwoord is. Waarom blijft -ondanks alles- de neiging tot grensoverschrijdend gedrag bij elk mens aanwezig? Een vraag die juist voor het versterken van de “respectcultuur” de nodige aandacht vraagt. Waarom komt het in elke organisatie voor? Waarom duiken gevoelens van angst zo diep weg om op een gegeven moment toch te escaleren en exploderen? Begrijpen wij de pijn van de slachtoffers? Waarom krijgen plegers met alle gereedschappen die hen ter beschikking staan (macht, manipulatie, intimidatie, discriminatie, liegen e.d.) de gelegenheid zo lang ongrijpbaar te blijven? Waarom krijgen organisaties zo moeilijk grip op het versterken van de “respectcultuur”? Waarom reageren Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen vaak, zonder kennis van zaken, gemakkelijk defensief? Beantwoording van de “waarom vragen” vraagt om directe aandacht en focus voor twee kanten van dezelfde medaille: inzicht krijgen in de rationele kant en emotionele kant.

  • Het begrijpen van grensoverschrijdend gedrag is meer dan “goed omgaan met de melding”.

In mijn benadering leg ik het vergrootglas op een dieper niveau van: “waarom grensoverschrijdend gedrag?”. Of het nu om pesten, racisme, seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat, het blijft de vraag welke drive onder dit gedrag van leidinggevenden en medewerkers verborgen ligt. Beantwoording heeft als doel:

  • De logica van grensoverschrijdend gedrag te begrijpen.
  • Te beseffen dat ons dierlijk gedrag van instincten en reflexen het gevoel van sociale/ psychologische veiligheid gemakkelijk kan ondermijnen.
  • Het begrijpen van de belangrijke invloed die de leiding op het belevingsgevoel van de medewerkers uitstraalt.
  • Bewust te worden van de impact van “geen respect ervaren”/ “respectvol gedrag ervaren”.
  • Te begrijpen dat voor de pleger en het slachtoffer het moeilijk is de logica van de ratio te omarmen.
  • Niet alleen oog te hebben voor begeleiding van het slachtoffer, maar ook van de pleger.
  • Continu te werken aan sociale en psychologische veiligheid binnen een organisatie/ team.
  • Het overdragen van een TOOL waarmee elk team grensoverschrijdend gedrag op diepgaand niveau kan bespreken en belevingservaringen kunnen uitwisselen.

Overdracht van de kennis vindt plaats:

– Via workshops RvT, RvB, CEO, directie. Ook workshops voor Ondernemingsraden.

– Via training van leidinggevenden en begeleiding van teams.

Hoofddocenten: Harm Krol: organisatieadviseur, gedragsdeskundige, interim manager en

                               Guin Bergmans: gedragsdeskundige en specialist innerlijke beleving.

 

Deze training wordt zowel in company als via een open opleiding gegeven.

 Voor verder informatie en data open trainingen:  info@krolconsult.nl of tel: 0651418560