3. Management Drives scan

Inzicht in de kracht van een team en complementair met elkaar werken

Toepassing van de Management Drives scan levert o.a. op:
o Dat een manager/ medewerker een grote herkenning en erkenning ervaart met het eigen gedragsprofiel.
o Hoe hij/zij met de eigen inzet van energie omgaat.
o Dat de collega’s veel beter begrepen en daarmee gerespecteerd worden.
o Dat het energieniveau van teams verhoogd wordt.
o Dat het veranderingspotentieel van de groep significant toeneemt.
o Dat de bedrijfscultuur zich sneller en gemakkelijker in de gewenste richting ontwikkelt.
o En dat de kwaliteit van communicatie verdiept en daarmee versterkt wordt.

Bespreking van de uitkomsten van deze scan met het team is gericht op:
o De mate van herkenning en erkenning door leiding en medewerkers.
o Advies aan “onszelf”: wat hebben leiding en medewerkers gezamenlijk nodig om de kracht van het team en de inzet van complementair werken met elkaar te versterken.
o Realisatie van deze adviezen door gezamenlijk prioriteiten aan te geven en een plan van aanpak op te stellen.
o Na drie maanden vindt er een tussentijdse evaluatie plaats, waar ook het plan van aanpak wordt geactualiseerd.

Voor verdere informatie: info@krolconsult.nl of tel: 0651418560

Achtergrondinformatie: Management Drives

Management Drives is een concept dat inzicht geeft in het gedrag van managers en medewerkers:

o De één voelt zich een geboren People-manager die niet van strakke procedures houdt.
o De ander is een visionair denker die minder uit de voeten kan met mensen die sterk aan het verleden hechten.
o Een derde is een bouwer die liever zelf doet en zo min mogelijk inspraak wil.
o De vierde voelt zich het best gemotiveerd als de besluitvorming vooral op consensus gebaseerd is en houdt niet van doordrammen.

Het is veelbelovend als een manager en medewerkers een goed CV hebben en uitstekende assessment-resultaten hebben behaald Maar als u met elkaar gaat samenwerken, welk gedrag ervaart u dan? En komt dat bijvoorbeeld overeen met gedrag waar u zelf energie van krijgt? Management Drives verheldert deze innerlijke drijfveren van managers, medewerkers en groepen. Ze tonen waar u de meeste energie van krijgt en waar u in uw organisatie echt voor wilt gaan.