Training: Egostratics!

Het management ego gaat over het IK. Het IK wil gezien en gehoord worden. Daarbij is er een groot verschil tussen het management Ego:
o waarmee u zich vooral wilt beschermen. En vooral gericht is op de ander. Bijvoorbeeld: “Ik eis dat jij je woorden terugneemt”.
o waarmee u uw authentieke IK (het bewustzijn van mijzelf) wil laten zien. En vooral gericht is op uzelf. Bijvoorbeeld: “Ik geniet ervan als wij samen succes behaald hebben.”

“Bescherm ego’s” van de manager hebben vaak een negatieve uitstraling naar het team dat hij/ zij aanstuurt. De manager die zijn/ haar authentieke IK laat zien heeft vaak een positieve uitstraling naar een team. In deze training gaan wij in op ego’s van Managers. Welke ego’s u zoal inzet. Welke van uw ego’s u eigenlijk voor de voeten lopen. En welke ego’s kracht naar uw team uitstralen. Het is onze ervaring dat een dag “spelen” met uw eigen ego’s, u dichter bij uw authentieke managementstijl brengt.

Resultaten: Management wordt zich bewust van het “kleurrijke” pallet eigen ego’s. Krijgt inzicht in de effecten hiervan op medewerkers, team en organisatie. Ontdekt hoe de eigen ego’s constructief in te zetten.

Vragen: Bent u zich bewust van uw persoonlijke verzameling management-ego’s?
Bent u zich bewust welke van deze ego’s constructief dan wel destructief naar uw medewerkers werken?
Hoe gaat u uw ego’s strategische inzetten om de teamvitaliteit te versterken?

Doelen: a. Inzicht in uw eigen managementgedrag:
o Waar uw kracht ligt en waar u energie van krijgt.

b. Inzicht in de ego’s die deel uitmaken van uw managementgedrag.
o Welke ego’s u bewust inzet en het effect daarvan op de mate van vitaliteit van uw medewerkers
o Welke ego’s u onbewust inzet en het effect daarvan op de mate van vitaliteit van uw medewerkers.
o Welke ego’s u zelf als positief ervaart en welke als negatief.

c. De strategie.
o Vaardigheden welke ego’s van u een toegevoegde waarde hebben om de onderlinge betrokkenheid en vitaliteit van uw team te versterken en hoe u deze gaat inzetten.
o Afspraak met uzelf.

Duur: 2 dagdelen.

Voor verder informatie en data open trainingen:  info@krolconsult.nl tel: 0651418560